Privacy verklaring – Happy Kiddo – 1 maart 2022

Dit is het Privacy Statement van Happy Kiddo.

Wanneer je onze website www.happykiddo.nl bezoekt en gebruik maakt van onze dienst vertrouw je ons persoonsgegevens toe. In dit Privacy Statement lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. Jouw persoonsgegevens en die van je kind worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2022.

1.      Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Happy Kiddo is een maandelijkse Surprise Club voor kinderen vanaf 0 jaar.

Volwassenen (ouders, voogden) kunnen Het Happy Kiddo surprisepakket afsluiten voor kinderen vanaf 0 jaar. Iedere maand bezorgen wij een voorleesboek/kinderboek met daarbij twee leuke cadeaus voor de kiddo.

Happy Kiddo Surprise Club, gevestigd aan de Beursplein 37 postcode 3011 AA te Rotterdam, KvK-nummer 80164099 hierna ook wel “Happy Kiddo” of “wij”, is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG wanneer je gebruikmaakt van de Happy Kiddo-dienst en/of de website: www.happykiddo.nl

Via info@happykiddo.nl kun je contact opnemen met vragen over dit Privacy Statement.

2.      Welke gegevens verzamelen wij?

Plaatsen bestelling / afnemen doorlopend ontvangen van surprisepakketten

Wij verwerken persoonsgegevens om jouw online-bestelling of telefonische bestelling te kunnen verwerken. Wanneer jij als ouder/voogd een Happy Kiddo doorlopend afsluit voor je kind, dien je de volgende gegevens te verstrekken:

·        De voor- en achternaam van je kind;

·        De geboortedatum van je kind;

·        Geslacht

·        E-mail adres

·        IBAN nummer

·        Het bezorgadres;

·        Het factuuradres;

De bovengenoemde gegevens gebruiken wij om jouw bestelling(en) in behandeling te nemen, (je betaling) te verwerken, om Het Happy Kiddo surprisepakket te kunnen leveren en de inhoud van de doos af te stemmen op uw kind. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

De geboortedatum van je kind verwerken wij daarnaast om hem/haar te kunnen feliciteren op zijn/haar verjaardag en eventueel een felicitatie in Het Happy Kiddo verrassingspakket te kunnen doen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Happy Kiddo om het doorlopende abonnement van ons zo leuk mogelijk voor u te maken.

Bezoek aan de website

Om de website van Happy Kiddo te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma dat je gebruikt om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze website bezoekt. Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, bepaalde gegevens over jou. Dit doen wij om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om onze website te beveiligen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is jouw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy).

Sociale media

Happy Kiddo is op verschillende sociale media kanalen aanwezig, waaronder bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Als je ons volgt via sociale media, krijgen we mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Happy Kiddo kan bijhouden hoe vaak de pagina en/of een bepaalde post van Happy Kiddo is “geliked” en/of gedeeld via sociale media.

Het doel van deze verwerkingen is het bereik van de sociale media-activiteiten van Happy Kiddo in kaart te brengen en haar sociale media activiteiten te verbeteren. De grondslag is het gerechtvaardigd belang van Happy Kiddo om haar sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.

E-mails

Indien je een bestaande klant bent van Happy Kiddo, kunnen wij je informatie toezenden over Happy Kiddo en soortgelijke diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om je marketinginformatie toe te zenden.

3.      Bewaartermijnen

Happy Kiddo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Happy Kiddo hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Cookies

Happy Kiddo hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies worden maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief, bewaart Happy Kiddo jouw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.

4.      (Categorieën) ontvangers

Happy Kiddo diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover geïnformeerd op het moment dat je gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Happy Kiddo alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming, indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, of indien dit nodig is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Happy Kiddo of een derde.

5.      5. Jouw rechten

De AVG verleent je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens die door Happy Kiddo  worden verwerkt.

·        Het recht van inzage en rectificatie. Indien je wilt weten welke persoonsgegevens van jou of je kind door Happy Kiddo worden verwerkt en voor welke doeleinden, dan kun je contact met ons opnemen via info@happykiddo.nl. Je kunt ons ook vragen je persoonsgegevens te wijzigen of te corrigeren.

·        Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing door contact op te nemen met info@happykiddo.nl

·        Indien je wil dat bepaalde persoonsgegevens worden gewist, dat de verwerking wordt beperkt of dat je bepaalde gegevens ontvangt en/of doorzendt (overdraagbaarheid van gegevens), kun je ons daartoe een verzoek sturen door een e-mail te versturen aan info@happykiddo.nl

·        Als we persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Wij wijzer erop dat intrekking van je toestemming de rechtmatigheid van verwerkingen vóór de intrekking van die Toestemming onverlet laat.

7.      Beveiliging

Happy Kiddo treft passende technische en organisatorische maatregelen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8.      Wijziging

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.